Sairauden uusiutuminen

PlusTerveys Oy:n ja Tehyn välinen työehtosopimus tai Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus

Palkalliset sairauspäivät lasketaan poissaolotapauksittain. Jos työntekijä tervehtyy ja palaa töihin, mutta sairastuu sittemmin uudelleen, alkaa uusi poissaolotapaus ja palkallinen sairausloma.

Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta

Oikeus sairausajan palkkaan määräytyy työsopimuslain mukaan. Työntekijällä on lain mukaan oikeus sairausajan palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä (arkipäiviksi katsotaan tässä yhteydessä myös lauantait).

Kun kymmenen arkipäivää on tullut täyteen, uusi palkallinen sairauslomajakso edellyttää, että työntekijä sairastuu eri sairauteen tai että työntekijä sairastuu samaan sairauteen oltuaan välissä työkykyinen yli 30 päivää.