Sairastuminen muiden poissaolojen yhteydessä

Toisinaan työntekijä sairastuu ennen jotakin muuta poissaoloa tai jonkin muun poissaolon aikana. Palkanmaksun kannalta ratkaisevaa on, mikä poissaolon syy on ilmennyt ensimmäiseksi.

Jos työntekijä on esimerkiksi sopinut palkattomasta vapaasta ja sairastuu ennen palkatonta vapaata tai sen aikana, palkkaa ei makseta koska syy poissaoloon on ensisijaisesti palkaton vapaa eikä sairastuminen. Säännöstä on myös poikkeuksia.

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaansa tai vuosiloman aikana, työntekijällä on oikeus pyytää loman siirtoa, jolloin poissaolo muuttuu sairauslomaksi eikä vuosilomapäiviä kulu sairausloman aikana.

Useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu huomattavasti pidemmistä lomista kuin mitä työntekijälle lain mukaan kertyisi. Työehtosopimuksittain vaihtelee, siirtyvätkö sairastumistapauksessa ainoastaan lain mukaiset lomapäivät vai myös työehtosopimukseen perustuvat lomapäivät. Esimerkiksi kunta-alalla työskentelevillä kaikki sairausloman alle jäävät lomapäivät siirtyvät pidettäväksi myöhemmin, mutta terveyspalvelualalla siirto-oikeus ei koske lakitason ylittäviä lomapäiviä.

Jos työntekijälle on annettu lomautusilmoitus, lomautus alkaa ilmoitukseen merkittynä aikana, vaikka työntekijä sairastuisi ennen lomautuksen alkamista.

TSN ry:n ohjeistus vuosiloman siirtämisestä sairaustapauksissa