Osa-aikainen sairausloma

On mahdollista, että työntekijä palaa pitkältä sairauslomalta osa-aikaisesti töihin ja on lopun aikaa sairauslomalla. Tällöin työntekijä saa työssäoloajaltaan normaalin palkkansa ja poissaoloajalta Kela maksaa osasairauspäivärahaa.

Osasairausloma edellyttää aina työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta osa-aikaisesta työhön paluusta.

Sopimus tehdään määräajaksi ja määräajan päättymisen jälkeen työntekijällä on oikeus palata noudattamaan sitä työaikaa, jota noudatettiin ennen sairauslomaa.