Mitä on korvaava työ?

Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä ollessaan työkyvytön, tekisi työsopimuksensa mukaista kevennettyä työtä. 

Koska korvaavasta työstä ei ole tehyläisiä koskevia työehtosopimusmääräyksiä, siitä ei voida paikallisesti sopia työntekijöitä sitovasti. Työnantaja ei myöskään voi omilla ohjeistuksillaan ohittaa työehtosopimusten määräyksiä. Tehyläisten alojen työehtosopimukset lähtevät siitä, että kun työntekijä on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan on työkyvytön työhönsä, työntekijällä on oikeus olla poissa työstä ja saada sairausajan palkka. Jos työntekijää ei ole todettu työkyvyttömäksi, vaan lääkäri on ainoastaan kirjoittanut todistuksen, jonka mukaan työntekijän työkykyyn liittyy rajoitteita, työntekijällä ei ole oikeutta olla poissa työstä, vaan työntekijä ja työnantaja sopivat miten rajoitteet otetaan työssä huomioon. 

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia, että työntekijä sairauslomastaan huolimatta tekee jotakin työtä, jolloin työntekijä on siis työssä eikä sairauslomalla.  Korvaava työ perustuu aina työntekijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että työntekijä keskustelisi myös lääkärin kanssa siitä, onko työnteko järkevää vai haittaako se työkyvyn palautumista.