Eläkkeeseen johtava sairausloma

Yleensä sairausloma päättyy siihen, kun työntekijä palaa töihin. Jos työkyvyttömyys on pysyvämpää, sairausloma saattaa myös johtaa työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen saattaa eräissä tapauksissa vaikuttaa jo maksettuihin sairausajan palkkoihin.

Työntekijöillä, jotka työskentelevät

  • kunta-alalla
  • YTHS:n palveluksessa
  • työpaikalla, jolla noudatetaan Avainta ry:n työehtosopimusta.

on pitkissä sairauslomatapauksissa oikeus saada täysi palkka uudelleen kalenterivuoden vaihtuessa, vaikka täyden palkan enimmäisaika 60 päivää olisi jo aiemmin tullut täyteen.

Oikeutta täyteen palkkaan vuoden vaihtuessa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyys johtaa työkyvyttömyyseläkkeeseen. Koska vuoden vaihtuessa ei vielä tiedetä, johtaako työkyvyttömyys lopulta eläkkeeseen vai ei, saattaa syntyä tilanne, jossa jälkikäteen todetaan, että palkkaa on maksettu enemmän kuin mihin lopulta olisi ollut oikeus.

Joskus työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettua palkkaa takaisin työntekijältä. Työantajalla on oikeus saada Kelalta sairauspäivärahaa ajalta, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa. Siksi työnantaja voi periä ainoastaan sairausajan palkan ja Kelan maksaman sairauspäivärahan välinen erotuksen.

Työnantajan kanssa kannattaa aina pyrkiä sopimaan takaisin maksettavan summan tai ainakin maksuaikataulun kohtuullistamisesta. Tässä voi pyytää avukseen työpaikan luottamusmiehen.