Palkka tehtävien muuttuessa

Palkka määräytyy tehtävien mukaan. Tehtävien muuttuessa pitää tarkistaa myös palkkausperuste uudelleen.

Jos tehtävät muuttuvat vain vähäisesti ja ovat edelleen ammattialan mukaisia, ei palkkaa tarvitse välttämättä muuttaa.

Jos tehtävät eivät enää vastaa työsopimuksessa sovittua, täytyy niiden muuttamisesta sopia työntekijän kanssa ja samassa yhteydessä sopia uudestaan myös palkasta. Joissakin työehtosopimuksissa on erikseen määräykset tehtävien muuttumisen vaikutuksesta palkkaan.