Opiskelijan palkka

Kuntasektori

KVTES:n mukaan palkkaa voidaan alentaa maksimissaan 10 % puuttuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennus tehdään aina KVTES:n mukaisesta peruspalkasta. Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on kuitenkin tehtävän vaativuus, jos opiskelija tekee täysin samaa työtä, kuin muutkin, tulee myös tehtäväkohtaisen palkan olla sama ja epäpätevyysalennusta ei voida tehdä. 

Yksityissektori

Opiskelijan palkkaa voidaan alentaa puuttuvan koulutuksen vuoksi. Yleensä opiskelijan palkka voi olla enintään 10 prosenttia alempi kuin työehtosopimuksen mukainen palkka. Käytännössä alennusprosentit vaihtelevat työnantajakohtaisesti.

Palkasta ja mahdollisesta ”epäpätevyysalennuksesta” pitää sopia etukäteen. Usein sen suuruus riippuu opiskelijan opintopisteiden tai opintoviikkojen määrästä. 

Kun opiskelija valmistuu kunta-alalla työskennellessään, on palkka nostettava seuraavan kuukauden alusta täyteen palkkaan. Yksityisellä puolella käytännöt vaihtelevat työehtosopimuksittain, mutta lähtökohtaisesti valmistumisen jälkeen palkka pitää nostaa oikealle tasolle. Valmistumisesta täytyy toimittaa todistus työnantajalle.

Oppisopimusopiskelijan palkka

Oppisopimusopiskelijan palkasta on määräykset työehtosopimuksissa. Yleensä palkka voi olla enimmillään 15 prosenttia kyseisen tehtävän palkkaa alempi.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan oppisopimusopiskelijan palkka ei kuitenkaan saa laskea, jos opiskelija on ollut töissä saman työnantajan palveluksessa samoissa tehtävissä ennen oppisopimuskoulutuksen alkua.

Kuntasektorilla oppisopimusopiskelijan palkka määräytyy lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin muidenkin opiskelijoiden eli se voi olla korkeintaan 10 prosenttia alempi kuin pätevän työntekijän palkka.