Lisät peruspalkan päälle

Sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksetaan erillistä korvausta eli lisiä peruspalkan päälle.

Sunnuntaina ja arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan sadalla prosentilla korotettu palkka.

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee. Esimerkkejä

  • Iltatyöstä maksettava korvaus on yleensä 15 prosenttia tuntipalkasta ja sitä maksetaan klo 18.00–22.00 väliseltä ajalta.
  • Yötyöllä tarkoitetaan usein klo 22.00–07.00 tehtyä työtä ja siitä maksettava korvaus on 30–45 prosenttia tuntipalkasta.
  • Arkilauantaina tehdystä työstä maksettava korvaus on yleensä 20 prosenttia tuntipalkasta ja sitä maksetaan klo 06.00–18.00 väliseltä ajalta.

Työehtosopimuksessa on myös määräykset siitä, annetaanko korvausta vastaavana vapaa-aikana ja siitä, voiko työnantaja yksipuolisesti päättää korvauksen muodosta (raha vai vastaava vapaa-aika).

Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, on työntekijällä oikeus saada ainoastaan työaikalakiin perustuva sunnuntaityöstä maksettava korvaus. Joskus muista korvauksista on sovittu työsopimuksessa.

Kokemuslisät

Kokemuslisät perustuvat työehtosopimuksiin. Kaikissa hoitoalan työehtosopimuksissa on kokemuslisä tai jonkin muun niminen lisä, jota maksetaan työkokemuksen perustella.

Lisän suuruus ja se, kuinka monta työvuotta kokemuslisien saaminen edellyttää, vaihtelevat työehtosopimuksittain.

Pääsääntöisesti saman alan työkokemus (esim. hoitoala) luetaan hyödyksi kokemuslisää laskettaessa.