Työskenteleminen vuosilomalla

Työnantaja ei saa pitää työntekijää vuosiloman aikana töissä.

Työntekijän voi kuitenkin työskennellä vuosilomansa aikana muulla työnantajalla. Vuosilomaa kertyy vuosiloman aikaisesta työskentelystä normaalisti.

Yleensä toinen työsuhde on määräaikainen, jolloin sen päättyessä kertyneistä ja pitämättömistä vuosilomista maksetaan lomakorvaus.