Säästövapaa

Säästövapaalla tarkoitetaan vapaata, jonka työntekijä säästää vuosilomastaan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen.

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 18 päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen. Kumpikaan ei ole velvollinen sopimaan säästövapaasta. Työnantaja voi ilman mitään erityistä syytä kieltäytyä säästövapaan myöntämisestä.

Jos vuosiloman säästämisestä ei päästä sopimukseen, työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan eli kuusi lomapäivää vuodessa.

Vuosiloman säästämisestä työnantajan ja työntekijän on neuvoteltava viimeistään silloin, kun työnantaja kuulee työntekijöitä vuosiloman ajankohdasta.

Säästövapaa on viimekädessä annettava työntekijälle hänen määräämänään vuonna tai vuosina. Jollei säästövapaan tarkemmasta ajankohdasta voida sopia, työntekijän on ilmoitettava sen pitämisestä viimeistään neljä kuukautta ennen sen alkamispäivää. Suositeltavaa on, että säästövapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan kirjallisesti.