Lomaraha

Työntekijän oikeus lomarahaan voi perustua työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettavaan käytäntöön tai työsopimukseen. Muutoin työntekijällä ei ole oikeutta saada lomarahaa.

Työehtosopimuksissa on tavallisesti sovittu, että työntekijälle maksetaan lomarahana puolet hänen vuosilomansa palkasta.

Kunta-alalla ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta. Varsinainen palkka sisältää kuukausipalkan lisäksi työntekijän kiinteät lisät.

Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella. 

Lomaraha lasketaan yleensä heinäkuun palkasta ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei asiasta ole toisin sovittu työnantajan ja työntekijän kesken.

Kunta-alalla lomaraha oli kiky-sopimuksessa sovitun mukaisesti pienempi vuosina 2017–2019. Tämä ns. lomarahan leikkaus on päättynyt.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Kunta-alan työehtosopimus (KVTES)
Työntekijä voi sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen työnantajan kanssa 31.8.2020 alkaen. Ennen elokuun loppua lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista vain, jos ammattiosasto ja työnantaja ovat tehneet asiasta paikallisen sopimuksen.

Terveyspalvelualan työehtosopimus
Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, jos siitä sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yksittäisen työntekijän osalta lomarahan vapaaksi vaihtaminen edellyttää edellä mainitun sopimuksen lisäksi, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Lomarahan vaihto ei ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi vain taloudellisissa ongelmatilanteissa, jolloin säästötoimenpiteet ovat vaihtoehtoja irtisanomisille ja lomautuksille.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus
Työntekijä voi sopia lomarajan vaihtamisesta vapaaseen työnantajan kanssa, jos siitä 31.3. päättyneen lomanmääräytymisvuoden osalta sovitaan 30.4. mennessä.

Työterveyslaitoksen työehtosopimus
Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi.

Avainta ry:n, PlusTerveys Oy:n ja Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n työehtosopimuksissa ei ole määräyksiä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.