Lomaraha

Työntekijän oikeus lomarahaan voi perustua työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettavaan käytäntöön tai työsopimukseen. Muutoin työntekijällä ei ole oikeutta saada lomarahaa.

Työehtosopimuksissa on tavallisesti sovittu, että työntekijälle maksetaan lomarahana puolet hänen vuosilomansa palkasta.

Kunta-alalla ja noudatettaessa AVAINTA ry:n työehtosopimusta työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa 6, 5 tai 4 prosenttia (kunta-alalla lomaraha määräytyy vuosina 2017 - 2019 4,2 %:n, 3,5 %:n ja 2,8 %:n mukaan) varsinaisesta palkasta (työntekijän kiinteät lisät sisältävä kuukausipalkka). Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella.

Lomaraha lasketaan yleensä heinäkuun palkasta ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei asiasta ole toisin sovittu työnantajan ja työntekijän kesken.