Lomapäivien kuluminen

Lomapäiviä kuluu työehtosopimuksesta riippuen joko viisi tai kuusi päivää viikossa. Kunta-alalla vuosilomaa kuluu viikossa vain viisi päivää.

Kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä eivät kuluta vuosilomaa.

Viisipäiväinen lomaviikko on seuraavissa: KVTES, AVAINTES, YTHS, (TPTES ja SOSTES siirtyy viisipäiväiseen lomaviikkoon 1.4.2022 alkaen kertyvistä lomista eteenpäin).

Kuusipäiväinen viikko on vuosilomalaissa ja lopuissa yksityisen puolen sopimuksissa. Vuosilomalakia noudatetaan vain siltä osin kun työehtosopimuksessa ei ole sovittu toisin.

Vuosiloma kuluu ja kertyy samalla tavalla osa-aikaisilla työntekijöillä kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. Näin ollen puolikasta työpäivää tekevällä osa-aikaisellakin kuluu yksi vuosilomapäivä. Jos työntekijän työviikko on esimerkiksi nelipäiväinen, vuosilomaa kuluu silti niin kuin täyttä työviikkoa tekevällä työntekijällä.

Päivitetty 30.11.2020