Loman siirto sairastuessa

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa, hänen on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta mahdollisimman pian.

Työntekijän pitää esittää työnantajan pyynnöstä selvitys työkyvyttömyydestään, joka on lähtökohtaisesti lääkärintodistus. Työnantajan on silloin siirrettävä vuosiloma myöhempään ajankohtaan. Kunta-alalla (KVTES) pyynnöksi riittää, että työntekijä toimittaa selvityksen työnantajalle.

Loman siirtäminen vuosiloman aikana

Sairaustapauksessa voivat siirtää lomaansa ilman omavastuuta työntekijät, jotka työskentelevät

  • kunta-alalla (KVTES)
  • valtiolla
  • osin yksityissektorin työehtosopimusten piirissä.

Siirtoa on pyydettävä ilman aiheetonta viivytystä. Työnantajalle on toimitettava lääkärintodistus tai osoitettava työkyvyttömyys muulla työnantajan harkintaan perustuvalla luotettavalla tavalla.

Terveyspalvelualan, yksityisen sosiaalipalvelualan ja yksityisen ensihoitoalan työehtosopimusten piirissä työskentelevillä on oikeus siirtää lomaansa vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen.

Omavastuupäivät lasketaan yhteen lomanmääräytymisvuosittain (1.4.–31.3.), ja ne eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Jos vuosilomapäiviä on kertynyt 24 tai vähemmän, omavastuupäiviä ei ole. Kun vuosilomaa on 25–29 päivää, omavastuupäiviä voi olla 1–5.

Päivitetty 30.11.2020