Loman siirto sairastuessa

Loman siirtäminen ennen vuosilomaa

Kun työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa, hänen on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta mahdollisimman pian ja esitettävä selvitys työkyvyttömyydestään (lähtökohtaisesti lääkärintodistus) työnantajan pyynnöstä. Työnantajan on silloin siirrettävä vuosiloma myöhempään ajankohtaan. Kunta-alalla pyynnöksi riittää, että työntekijä toimittaa selvityksen työnantajalle mahdollisimman pian.

Loman siirtäminen vuosiloman aikana

Kun työntekijä sairastuu vuosiloman aikana, hänellä on oikeus siirtää lomaansa vasta kuuden (6) omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät lasketaan yhteen lomanmääräytymisvuosittain (1.4.–31.3.), ja ne eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän (4) viikon vuosilomaan. Jos vuosilomapäiviä on kertynyt 24 tai vähemmän, omavastuupäiviä ei ole. Kun vuosilomaa on 25–29 päivää, omavastuupäiviä voi olla 1–5. Säännös koskee ainoastaan yksityistä sektoria. Kuntasektorilla vuosiloman voi siirtää, vaikka sairastuminen tapahtuisi loman alettua.

Vuosilomalain tulkinta omavastuupäivistä on toistaiseksi epäselvä. Tehyn näkemys on, että työntekijöillä on oikeus siirtää lomansa kokonaan työkyvyttömyyspäiviltä, vaikka sairastuminen olisi tapahtunut loman aikana. Työntekijöiden kannattaa vaatia loman siirtoa, merkitä sairauspäivät ylös ja hankkia sairauspäiviltä lääkärintodistus.

Päivitetty 26.2.2017