Loman siirto sairastuessa

Loman siirtäminen ennen vuosilomaa

Kun työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa, hänen on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta mahdollisimman pian ja esitettävä selvitys työkyvyttömyydestään (lähtökohtaisesti lääkärintodistus) työnantajan pyynnöstä. Työnantajan on silloin siirrettävä vuosiloma myöhempään ajankohtaan. Kunta-alalla pyynnöksi riittää, että työntekijä toimittaa selvityksen työnantajalle mahdollisimman pian.

Loman siirtäminen vuosiloman aikana

Kunta-alalla, valtiolla sekä osin yksityissektorin työehtosopimusten piirissä työskentelevät voivat siirtää lomaansa ilman omavastuuta sairaustapauksessa. Siirtoa on pyydettävä ilman aiheetonta viivytystä. Työnantajalle on toimitettava lääkärintodistus tai osoitettava työkyvyttömyys muulla työnantajan harkintaan perustuvalla luotettavalla tavalla.

Terveyspalvelualan, yksityisen sosiaalipalvelualan ja yksityisen ensihoitoalan työehtosopimusten piirissä työskentelevillä on oikeus siirtää lomaansa vasta kuuden (6) omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät lasketaan yhteen lomanmääräytymisvuosittain (1.4.–31.3.), ja ne eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän (4) viikon vuosilomaan. Jos vuosilomapäiviä on kertynyt 24 tai vähemmän, omavastuupäiviä ei ole. Kun vuosilomaa on 25–29 päivää, omavastuupäiviä voi olla 1–5.

Päivitetty 24.7.2020