Loman pidennys

Joidenkin työehtosopimuksien mukaan työntekijä saa lomansa pidennettynä, jos hän pitää lomansa esimerkiksi kesälomakauden ulkopuolella. Näitä ovat

  • Plusterveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus
  • Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus
  • Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus.

Jos osa vuosilomasta pidetään lomakauden ulkopuolella (yleensä 1.10–30.4), annetaan loma 50 prosentilla pidennettynä. Säännöksissä loman pidennyksestä on sopimuskohtaisia eroja siitä, kuinka paljon suurin mahdollinen loman pidennys voi olla.

Sairaankuljettajia koskevassa työehtosopimuksessa on myös annettu mahdollisuus sopia työnantajan ja työntekijän kesken loman pidennyksen vaihtamisesta rahaksi.