Loman kertyminen perhevapailta

Kunta-alalla sekä AVAINTA ry:n ja YTHS:n mukaan työntekijälle kertyy normaalisti vuosilomaa

  • äitiys-, erityisäitiys- ja isyysvapaalla
  • vanhempainvapaalla ja osittaisella vanhempainvapaalla
  • tilapäisellä hoitovapaalla
  • työntekijän ollessa poissa työstä pakottavista perhesyistä.

Vuosilomaa ei kerry ollenkaan hoitovapaan ajalta. Kuntapuolen ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksen alaisilla työntekijöillä on kuitenkin mahdollisuus ansaita vuosilomaa hoitovapaan ajalta enintään 30 kalenteripäivältä lomanmääräytymisvuodessa.

Yksityissektorilla kuitenkin äitiys- ja vanhemapainvapaan ja vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaan ajalta vuosilomaa kertyy enintään 156 arkipäivää eli noin kuusi kuukautta.