Loman ajankohta

Suurin osa lomasta (kesäloma) sijoitetaan lomakaudelle eli 2.5–30.9. Lähtökohtaisesti 24 vuosilomapäivää sijoitetaan lomakaudelle. Muu osa lomasta (talviloma) annetaan lomakauden ulkopuolella viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

Yksityisellä puolella työnantaja voi vapaammin päättää työehtosopimuksissa sovittujen pidempien lomien ajankohdista.

Pääsääntöisesti kesä- ja talviloma annetaan yhdenjaksoisina. 12 arkipäivää ylittävä kesäloman osa voidaan jakaa pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Kunta-alalla työnantajan on sijoitettava vuosilomasta 20 päivää lomakaudelle (kesäloma) tai ainakin vähintään 65 prosenttia ansaitun loman kokonaismäärästä. Tällä turvataan työntekijän oikeus saada kesällä lomaa. Työnantajan on annettava 20­ vuosilomapäivää ylittävät päivät talvilomana. 25–38 päivän pituisesta lomasta annetaan vähintään viisi vuosilomapäivää talvilomana.

Loman ajankohdan määrääminen

Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, jos toisin ei sovita. Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, työnantajan oikeutta määrätä lomasta rajoittaa vuosilomalaki.

Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohta työntekijälle viimeistään kuukautta, poikkeuksellisesti kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Työnantajan on

  • selvitettävä työntekijöille vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.
  • varattava työntekijälle tilaisuus ennen loman ajankohdan määräämistä esittää mielipiteensä loman ajankohdasta.
  • huomioitava mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden mielipiteet loman ajankohdasta
  • kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti lomien sijoittamisessa.

Ellei loman ajankohdasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja määrää, milloin loma pidetään.