Loma muiden vapaiden aikana

Työnantaja ei saa koskaan määrätä vuosilomaa äitiys- ja isyysvapaan tai sairausloman päälle ilman työntekijän suostumusta.

Jos työntekijän vuosilomaa ei voida äitiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa normaalisti, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.

Työnantaja voi kuitenkin määrätä vuosiloman esimerkiksi

  • vuorotteluvapaan
  • opintovapaan
  • muun perhevapaan päälle.

Työnantaja ei saa määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen.

Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.

Päivitetty 12.2.2021