Loma-ajan palkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta pääsääntöisesti sama palkka kuin työssä ollessaan.

Useassa työehtosopimuksessa on kuitenkin sovittu, että vuosilomapalkkaan tehdään maksettuja työaikakorvauksia (ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityö) vastaava lisäys.

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta vuosilomalta palkka voidaan maksaa palkanmaksupäivänä.

Vuosilomapalkan laskentaan vaikuttavat palkkausmuoto ja työntekijän keskimääräinen työaika kuukaudessa. Vuosilomapalkan laskenta ei aina ole yksinkertaista, joten epäselvissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti kääntyä työpaikan palkkahallinnon puoleen.

Viikko- ja kuukausipalkkainen

saa työsopimuksensa mukaisen palkan vuosilomansa ajalta.

Mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat sopimukseen perustuen muuttuneet ennen lomalle jäämistä, niin vuosilomapalkkana maksetaan joko lomanmääräytymisvuoden (1.4. – 31.3.) aikana maksetuista palkoista alla kuvatuin tavoin prosenttiperusteisena tai keskimääräisen työaikaprosentin mukaisesti.

Tuntipalkkaiset työntekijät, jotka työskentelevät pääsääntöisesti vähintään 14 päivää kuukaudessa

Vuosilomapalkka perustuu siihen, mitä työntekijä on keskimäärin tienannut päivässä lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana. Laskettu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan vuosilomalaista löytyvän taulukon kertoimilla, jotka vastaavat lomapäivien lukumäärää.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Prosenttiperusteista laskentatapaa sovelletaan työntekijöihin, jotka ovat yleensä tuntipalkkaisia ja jotka työskentelevät keskimääräisesti vähemmän kuin 14 työpäivää kuukaudessa.

Vuosilomapalkka perustuu vuosilomaprosenttiin (9 tai 11,5 prosenttia), joka on yhteydessä työsuhteen kestoon.

Jos työntekijä on ollut työnantajalla töissä 31.3. mennessä alle vuoden, vuosiloman palkan suuruus on 9 prosenttia edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai erääntyneestä palkasta. Jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään vuoden 31.3. mennessä, vuosilomaprosentti on 11,5 prosenttia.

Joissakin työehtosopimuksissa on myös sovittu vuosilomaprosentin korottamisesta.

Päivitetty 24.7.2020.