Täydennyskoulutus ja osaamisen ylläpitäminen

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Lisäksi hänen on perehdyttävä ammattiansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.

Vastuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja sen rahoittamisesta on pääosin työnantajalla.

Työntekijän vastuulla on oman täydennyskoulutustarpeen arviointi sekä osallistuminen omaa työtä ja organisaatiota palvelevaan täydennyskoulutukseen.

Tehtävien muuttuessa tai lisääntyessä on työnantajan varmistettava työntekijän osaaminen ja tarvittaessa tarjottava lisäkoulutusta. Työntekijän on myös itse ilmaistava lisäkoulutuksen tarve.