Opistotason tutkinnon päivittäminen AMK-tutkinnoksi

Opistotasoisen terveydenhuollon tutkinnon voi päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat koulutukset järjestetään päivätoteutuksena ja monimuotototeutuksena.

Kun haet ammattikorkeakouluun suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, aikaisemmasta terveydenhuollon tutkinnostasi tunnustetaan osioita uuteen tutkintoosi. Tässä käytetään AHOTT-menettelyä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen työn ohessa kestää 1,5­–2 vuotta (60–90 op). Kesto riippuu muun muassa aikaisemmasta terveydenhuollon tutkinnostasi ja sen suoritusajankohdasta.

Opistotason tutkinnolla mahdollisuus suoraan YAMK-tutkintoon

Opistotason tutkinnon suorittaneella on myös mahdollista päästä suorittamaan suoraan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ilman opistotason tutkinnon päivittämistä AMK-tasoiseksi.

Ylempään AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut. Lisäksi opiskelemaan voidaan ottaa henkilö, jolla ammattikorkeakoulun mukaan on muuten riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Ammattikorkeakoulu arvioi itse, mitkä ovat riittävät tiedot ja taidot.

Kysy alueesi ammattikorkeakoulun opintotoimistosta lisätietoja AMK-tutkinnon päivittämisestä ja YAMK-tutkinnosta.

Lisätietoa Opintopolun sivuilta

Päivitetty 18.1.2021