Lähihoitajan osaamisalat

Lähihoitajat voivat toimia laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laajan ammatillisen perusvalmiuden lisäksi erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaamisalalla.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat

  • asiakaspalvelu ja tietohallinta
  • ensihoito
  • jalkojenhoito
  • kuntoutus
  • lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • sairaanhoito ja huolenpito
  • suun terveydenhoito
  • vammaistyö
  • vanhustyö.

Lähihoitajat voivat suorittaa yhden tai useamman osaamisalan myös valmistumisensa jälkeen. Tällöin osaamisala suoritetaan ammatillisena aikuiskoulutuksena, näyttötutkintona.

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta antaa suoritetusta tutkinnon osasta eli uudesta osaamisalasta virallisen todistuksen. Osaamisalan suorittamisesta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kyseisen osaamisalan koulutuksen ja tutkintojen järjestäjään.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilla

Lähihoitaja osaamisalansa ulkopuolisissa töissä

Työantajan pitää lähihoitajia rekrytoitaessa määrittää, edellyttääkö tehtävässä toimiminen tietyn osaamisalan suorittamista. Silloin on syytä ottaa huomioon myös mahdolliset valtakunnalliset suositukset.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintonimike on lähihoitaja riippumatta siitä, minkä osaamisalan henkilö on suorittanut. Lähihoitaja on terveydenhuollon nimikesuojattu ammattinimike ja siitä tulee sosiaalihuollon nimikesuojattu ammattinimike vuonna 2016.

Sosiaali- ja terveysalan kelpoisuuksista on säädetty erillisissä laeissa. Näissä ei ole lähihoitajana toimimista määritelty osaamisaloittain.

Poikkeuksena ensihoidon osaamisala

Poikkeuksena lähihoitajan tutkintonimikkeestä on ensihoidon kokeilu, jossa kokeilua varten laadittujen tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintonimike on perustason ensihoitaja.

Tutkintonimike on käytössä vain henkilöillä, jotka suorittavat tutkinnon ensihoidon kokeilun tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös heidät rekisteröidään Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin lähihoitajina, kun he hakevat nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta.