Kuka saa rokottaa?

Rokotteen saa pistoksena antaa vain lääkäri. Lääkärin valvonnassa rokotteen saa antaa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, kätilö tai sairaanhoitaja.

Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa, että

  • rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen
  • rokottajan ammattitaito on ajan tasalla
  • käytettävissä on asianmukainen välineistö paitsi rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden, kuten anafylaktisen reaktion, hoitamiseen.

Laillistetun ammattihenkilön rokotusosaaminen pitää varmistaa. Osaamista voi varmistaa täydennyskoulutuksen, lääkehoitotentin ja näyttöjen avulla.

Rokotusten kirjaaminen

Annetut rokotukset kirjataan rokotettavan potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä.

Rokottajan pitää tilastoida myös rokotustapahtumat ja merkitä käynnit toteutuneiksi.