Hoiva-avustajat

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä. Heidän työpaikkansa voivat olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa eli asumispalveluyksiköissä tai kotihoidossa.

Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. He eivät voi osallistua lääkehoitoon ja eivät saa olla yksin työvuorossa.

Hoiva-avustajien koulutus

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, jotka ovat: 

  1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta) 
  2. Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta) 

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin.