Hoiva-avustajat

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä. Heidän työpaikkansa voivat olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa eli asumispalveluyksiköissä tai kotihoidossa.

Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. He eivät voi osallistua lääkehoitoon ja eivät saa olla yksin työvuorossa.

Hoiva-avustajien koulutus

Hoiva-avustajan koulutus koostuu kahdesta pakollisesta, lähihoitajan tutkintoon kuuluvasta osasta. Ne ovat kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutuksen tukeminen.

Lisäksi koulutettava voi valita tutkinnon osan myös muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. Koulutuksen kesto on noin kahdeksan kuukautta.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin.