Esimiesten ja johtajien nimikkeet

Terveydenhuollon esimiesten ja johtajien nimikkeiden pitää kuvata tehtävää ja siihen liittyvää asemaa organisaatiossa. Ne kertovat myös ammatin arvostuksesta ja urakehityksestä. Tärkeää on

  • nimikkeiden loogisuus
  • vastaavuus samoissa tehtävissä eri organisaatioissa.

Perinteisistä ammatteja kuvaavista nimikkeistä, kuten lääkäri ja sairaanhoitaja, ei voida luopua. Terveydenhuollossa potilaalla on oikeus tietää, kuka häntä hoitaa.

Johtamisnimikkeillä, kuten ylilääkäri ja ylihoitaja, on myös arvoa. Ne kertovat potilaille, että toimintaa johtaa henkilö, joka pystyy arvioimaan toimintaa myös potilaan kannalta. Tämä edesauttaa potilasturvallisuutta ja laadunvarmistamista.

Johtamisnimikkeillä on merkitystä ammattikunnan sisäisen arvostuksen ja ammatti-identiteetin kannalta. Kansainvälisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen vaihtelee merkittävästi, mutta ylihoitajan ja ylilääkärin nimikkeet yhdistävät ammattikuntia. Verkostojen rakentaminen kollegoihin edellyttää tietoa siitä, kuka asioita hoitaa vieraassa organisaatiossa.