Esihenkilön koulutusvaatimukset

Johto-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävien kelpoisuuksista ei ole määräyksiä laissa, joten niiden määrittely on työnantajakohtainen.

Terveydenhuollon tehtävissä laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittää vähimmäiskelpoisuudet. Hoitotyön johtaminen perustuu

  • hoitotyön ja johtamisen asiantuntijuuteen
  • alan käytännön kokemukseen
  • tutkitun tiedon tuntemiseen ja hyödyntämiseen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaympäristön tuntemukseen.

Tehyn näkemyksen mukaan ylemmän tason hoitotyön johtajilta edellytetään terveysalan perustutkintoa, soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hallinnon ja johtamisen koulutusta ja kokemusta.

Päivitetty 5.2.2021