Ensihoidon lisäkoulutus

Ensihoidon hoitotason 30 opintopisteen lisäkoulutus on kohdennettu erityisesti sairaanhoitajille, jotka tähtäävät ensihoitopalveluyksikön hoitotason työtehtäviin. 

Vastaavaa kelpoisuusvaatimusta sovelletaan ensihoidon kenttäjohtajiin edellyttäen, että heillä on lisäksi riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.

Ainakin toisen hoitotason ensihoidon yksikössä toimivan ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja, jonka on täytynyt suorittaa hoitotason ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus AMK:ssa.

Kustannukset

Tehy on linjannut, että ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen kustannuksista pitäisi vastata työnantaja, jos se on antanut työntekijälle määräyksen koulutuksen suorittamiseen.

Lisäksi laajojen, laissa säädeltyjen, terveydenhuollon lisä- ja täydennyskoulutusten kustannuksia, kuten ensihoidon lisäkoulutusta, pitäisi valtion hallinnon tukea (STM, OKM). Näin koulutusten osallistumismaksut eivät jäisi yksittäisen työntekijän maksettaviksi.