Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus

Lisä- ja täydennyskoulutuksen määrä on riippuvainen

  • työntekijän peruskoulutuksen pituudesta
  • toimenkuvasta ja sen muuttumisesta
  • työn vaativuudesta
  • ammatillisista kehittymistarpeista.

Täydennyskoulutuksen tarve voi vaihdella vuosittain riippuen työyhteisön toimintojen kehittämisvaiheesta sekä henkilön koulutuksesta ja tehtävistä huomattavastikin puoleen tai toiseen.

Työntekijän lisä- ja täydennyskoulutuksen ehdoton minimimäärä on kuusi palkallista työpäivää ja koulutuspäivät ovat kestoltaan vähintään kuusi tuntia.

Linkki Tehyn lisä- ja täydennyskoulutussuosituksiin

Palkallisuus

Toimintayksikön koulutussuunnitelman mukaiset ammatilliset lisä- ja täydennyskoulutusten ovat työaikaan kuuluvia, jolloin ne ovat myös palkallisia.

Kunta-alalla määräystä osallistua koulutukseen ei pitäisi antaa vapaapäiväksi. Jos näin joudutaan silti menettelemään, voidaan vapaapäiviä tarvittaessa muuttaa.

Omaehtoisesta, koulutussuunnitelmaan kuulumattomasta lisä- ja täydennyskoulutuksesta kannattaa hyvissä ajoin keskustella oman esimiehen kanssa. Näin koulutus voidaan paremmin huomioida esimerkiksi työaikoja suunniteltaessa.

Päivärahat ja matkakorvaukset

Päivärahat ja matkakustannukset korvataan virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaisesti, jos työnantaja on antanut lisä- ja täydennyskoulutukseen osallistumista varten virkamatkamääräyksen.

Päivärahan saamisen edellytyksenä on, että koulutus tapahtuu yli 15 kilometrin etäisyydelle työntekijän asunnosta tai työpaikasta.