AMK-tutkinnon päivittäminen

Opistotasoisen terveydenhuollon tutkinnon voi päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat koulutukset järjestetään

  • päivätoteutuksena (ent. nuorisoasteen koulutus)
  • monimuotototeutuksena (ent. aikuiskoulutus).

Kun haet ammattikorkeakoulutukseen suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, aikaisemmasta terveydenhuollon tutkinnostasi tunnustetaan osioita ammattikorkeakoulututkintoosi. Tässä käytetään AHOTT-menettelyä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen työn ohessa kestää 1,5­–2 vuotta (60–90 op). Kesto riippuu muun muassa aikaisemmasta terveydenhuollon tutkinnostasi ja sen suoritusajankohdasta.

Tiedustele alueesi ammattikorkeakoulun opintotoimistosta lisätietoja AMK-tutkinnon päivittämisestä, jos oppilaitoksessa voi suorittaa tavoittelemasi tutkinnon.

Lisätietoa Opintopolun sivuilta

Vuoden 2019 alussa voimaan tullut ammattikorkeakoululain muutos avaa opistotason tutkinnon suorittaneille portin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Aiemmin tähän on vaadittu tutkinnon päivittämistä ammattikorkeakoulututkinnoksi. Käytännössä ylempään amk-tutkintoon voi hakea opistopohjalta aikaisintaan vuoden 2020 alussa, jolloin hakukelpoisuutta koskeva lainkohta tulee voimaan. 

Lain mukaan ylempään amk-tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Ammattikorkeakoulu saa itse arvioida, mitkä ovat riittävät tiedot ja taidot.