AMK-tutkinnon päivittäminen

Opistotasoisen terveydenhuollon tutkinnon voi päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat koulutukset järjestetään

  • päivätoteutuksena (ent. nuorisoasteen koulutus)
  • monimuotototeutuksena (ent. aikuiskoulutus).

Kun haet ammattikorkeakoulutukseen suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, aikaisemmasta terveydenhuollon tutkinnostasi tunnustetaan osioita ammattikorkeakoulututkintoosi. Tässä käytetään AHOTT-menettelyä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen työn ohessa kestää 1,5­–2 vuotta (60–90 op). Kesto riippuu muun muassa aikaisemmasta terveydenhuollon tutkinnostasi ja sen suoritusajankohdasta.

Tiedustele alueesi ammattikorkeakoulun opintotoimistosta lisätietoja AMK-tutkinnon päivittämisestä, jos oppilaitoksessa voi suorittaa tavoittelemasi tutkinnon.

Lisätietoa Opintopolun sivuilta