kuva: Pasi Autio

Vuoden vanhustyön johtaja: Johtamisessa on tärkeää oikeudenmukaisuus

Nurmijärveläinen Anna-Liisa Lyytinen palkittiin La Carita –säätiön tehyläisen Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnolla Tehyn terveyspoliittisessa seminaarissa syyskuussa. Lyytinen on uudistanut merkittävällä tavalla Helsingin kaupungin vanhustenhoitoa.

 

1) Miten päädyit työskentelemään nimenomaan vanhusten hoidossa?

Vanhusten hoitoon päädyin siksi, että lähdin vetämään Helsingin kaupungin uudistusta, jolla on merkitystä paitsi asiakkaiden paremman hoidon saavuttamiseksi, myös kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Koin tärkeäksi kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhdistämisen.  Olin aiemmin työskennellyt Röykän sairaalassa ja Nikkilän sairaalassa, joten vanhusten parissa työskentely ei ollut vierasta.

 

2) Mitkä ovat suurimpia haasteita työssäsi?

Nykyisessä työssäni kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtajana tärkeintä on saada Helsingin kaupungin neurologiset toiminnot integroiduiksi HYKS:n toimintaan sujuvasti ja koko liikkeenluovutusprosessi onnistuneesti vuoden loppuun mennessä. Muutosjohtamisen onnistuminen on tärkeää myös jäljelle jäävän kuntoutustoiminnan integraatiossa Kaupungin sairaalaan. Väistämättömästi henkilökunnan kokemuksissa tulee esille epävarmuutta tulevasta ja paikoin myös tappion tunteita.

Kotihoidon osalta haasteita ovat uuden IC –teknologian nivominen osaksi hoidon kokonaisuutta ja henkilöstön muutosvalmiuden ylläpitäminen. Tietotekniikan osaamisen tulee olla lähellä toimintaa.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio on tärkeää -  vanhusväestö sairastaa esimerkiksi syöpäsairauksia ja niitä hoidetaan sekä sairaaloissa että hoitojaksojen väleissä kotona entistä enemmän.  

 

3) Missä asiassa olet mielestäsi onnistunut parhaiten työssäsi?

Jos ajattelen koko johtajanuraani, olen kokenut saaneeni henkilöstön luottamuksen ja tuen vaikeissakin tilanteissa. Olen ollut siitä iloinen ja kiitollinen, koska tavoitteenani on ollut nimenomaan oikeudenmukaisuus ja analyyttinen harkinta johtamistoimissani. Innostusta olen ammentanut uusien ideoiden toimeenpanoista erilaisissa kokeiluissa. Ideat ovat yleensä syntyneet henkilöstön kanssa yhdessä erilaisissa tilaisuuksissa, joissa ajatus on saanut lentää vapaana.

 

Kolme kysymystä –sarjassa tavataan ajankohtaisia tehyläisiä.

Teksti: Jaana Reijonaho