STTK muistuttaa, että myös miesten tasa-arvoa on edistettävä. Kuva: Dreamstime

Viidennes nuorista miehistä on käynyt vain peruskoulun

Viime viikolla Tilastokeskus julkaisi koulutusluvut, joiden perusteella viidesosa 20-29-vuotiaista suomalaisista miehistä on suorittanut ainoastaan peruskoulun.

Työttömyys on myös kasvussa. Vuonna 2005 OECD:n mukaan 20-24-vuotiaista miehistä 12,2 prosenttia oli koulutuksen ulkopuolella työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. Vuonna 2015 osuus oli jo 21,1 prosenttia.

STTK:n johtaja Katarina Murron mielestä sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta miesten koulutusluvut ovat erittäin huolestuttavia.

- Jos jo nuorena on vailla koulutusta, työllistyminen myöhemmin on hyvin vaikeaa ja syrjäytymisen uhka on voimakas. Miesten syrjäytyminen on Suomessa otettava vakavasti ja tartuttava toimiin sen torjumiseksi. Tässä tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä, Murto korostaa.

Nuorten miesten syrjäytyminen on vakava ongelma niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Syrjäytymisen taustalla on monia syitä kuten koulutuksen puute, työttömyys, sairastuminen, asunnottomuus ja päihteiden käyttö.

Miesten viikko 

Tällä viikolla vietetään miesten viikkoa, joka huipentuu sunnuntaina juhlittavaan isänpäivään.

Tasa-arvokeskustelussa korostuu usein naisten heikompi työmarkkina-asema, joka näkyy naisen vajaana eurona, naisille kasautuvina perhevapaina ja heikompana urakehityksenä. Tasa-arvo kuuluu kaikille eikä miesten tai naisten asemaa työelämässä saa heikentää toisen sukupuolen kustannuksella. 

STTK:n mielestä isiä on kannustettava pitämään perhevapaita nykyistä enemmän. 

- Se vahvistaisi isien suhdetta lapsiin ja kokonaisvastuuta perheestä sekä parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja palkkatasa-arvon etenemistä. Jotta tämä voi toteutua, Suomessa tarvitaan perhevapaiden kokonaisuudistus, Murto esittää.