Kuvituskuva: Jari Lam/Lehtikuva

Varhaiskasvatuksen ammattilainen, vastaa kyselytutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt valtakunnallisen selvitystyön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöstä. Tietoa kerätään kuntien ja yksityisten palvelujärjestäjien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatus-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimilta henkilöiltä.

Selvityksen tarkoituksena on täydentää opetus- ja kulttuuriministeriön tietopohjaa mm. henkilöstön työtehtävistä, taustakoulutuksesta, työskentelykielistä, työvuosien määrästä, työsuhteen luonteesta, sukupuolijakaumasta, eläköitymisestä, alanvaihtosuunnitelmista ja täydennyskoulutuksesta. 

Luotettavan tiedon saamiseksi on erittäin tärkeää, että kyselyyn vastataan mahdollisimman kattavasti. Tehy suosittelee varhaskasvatuksessa työskenteleviä jäseniään vastaamaan kyselyyn.

Vastaamiseen menee noin 10-15 min. Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia eikä tuloksista voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Vastausaika on 29.3.-19.4.2017.

Siirry tästä kyselyyn