Varhaiskasvatuksen ammattilainen – tule mukaan Tehyn ja SLaL:in Kallis lasti -iltaan

Tehy järjestää yhdessä Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n (SLaL) kanssa varhaiskasvatuksen ammattilaisille kevään ja syksyn aikana koulutusiltoja eri puolilla Suomea. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville. 

Tule mukaan kuulemaan asiantuntijoiden alustuksia mm. varhaiskasvatukseen liittyvistä lainsäädännön kulmakivistä, työaika-asioista ja vastuukysymyksistä. Illassa on mukana asiantuntijoita SLaL:ista ja Tehystä.

Varhaiskasvatus on isojen muutosten kourissa. Tällä on vaikutusta sekä lasten että työntekijöiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on velvollisuuksien lisäksi oikeuksia, joista on pidettävä kiinni. 

SLaL on ainoa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ammatillisen edunvalvontaan keskittyvä järjestö. Tehy ja SLaL tekevät yhteistyötä mm. sote-uudistuksessa, varhaiskasvatuksessa ja neuvottelutoiminnassa. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
www.tehy.fi/fi/palvelut-ja-edut/tapahtumat

#kallislasti

Kallis-lasti –tilaisuuksia järjestetään 13 paikkakunnalla. Kuntasektorille ja yksityissektorille pidetään omat erilliset tilaisuudet.

Paikkakunta Kuntasektorille suunnatut illat Yksityiselle sektorille suunnatut illat
Oulu 31.10. 27.4. PERUTTU
Pori 28.9. 11.5. PERUTTU
Helsinki 9.10. 23.5.
Jyväskylä 19.9. 1.6.
Kuopio 31.8. 31.8
Lappeenranta   14.9.
Turku 26.10. 26.10.
Joensuu 30.8.  
Tampere 20.9.  
Mikkeli 4.10.  
Seinäjoki 11.10.  
Kajaani  2.11.  
Rovaniemi 8.11.