Kuva: Annika Rauhala

Väkivallalle saatava loppu ensihoitoalalla

Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL ovat tänään perjantaina tavanneet oikeusministeri Antti Häkkäsen. Tehy, SPAL ja Suomen Ensihoitoalan Liitto haluavat, että ensihoitoalan työturvallisuusongelmiin puututaan nykyistä tiukemmin.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen tapaamisessa liitot toivat esille, että rangaistukset pelastus- ja ensihoitotyötä tekeviä kohtaan tehdyissä rikoksissa pitää saada kovemmiksi; ensihoitoalan työturvallisuuteen pitää puuttua kansallisella tasolla. Tehy esittää, että ensihoitotyötä tekeviä kohtaan kohdistuvasta väkivallasta tultaisiin langettamaan tuomiot kuten virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta langetetaan. 

Suomen oikeusjärjestelmä on tällä hetkellä linjannut, että ensihoitotehtävissä ei käytetä julkista valtaa. Se tarkoittaa sitä, että ensihoitotyötä tekeviä kohtaan väkivaltaisesti käyttäytynyttä rangaistaan lievemmin kuin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistynyttä. Rangaistus on yleensä sakkoja, kun taas virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen rangaistus voi olla neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta. 
 
Uhka- ja väkivaltatilanteiden väheneminen on tärkeää, ja Tehy haluaa olla mukana parantamassa työturvallisuutta ja työsuojelua ensihoidossa ja laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
 
- Tavoitteen saavuttamiseksi on oleellista, että sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö tekevät tässä asiassa tiivistä yhteistyötä, toteaa Tehyn toimialajohtaja Kirsi Sillanpää.
 
Pelastus- ja ensihoitotyössä tapahtuu vuosittain useita satoja väkivalta- ja uhkatilanteita. Suomen Ensihoitoalan Liiton tekemässä kyselyssä yli 90 % kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Väkivalta ilmenee pahimmillaan fyysisenä pahoinpitelynä ja vakavina loukkaantumisina.
Liitetiedostot: 
5.4.2018 Tehyn kannanotto ensihoitopalveluissa työskentelevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden t

5.4.2018 Tehyn kannanotto ensihoitopalveluissa työskentelevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden työturvallisuuden parantamiseksi