Kuva: Mikko Nikkinen

Uusi varhaiskasvatuslaki ei huomioi lapsen etua

Eduskunta on säätämässä uutta varhaiskasvatuslakia, jonka olisi määrä tulla voimaan jo 1.8.2018. Laki jää torsoksi, eikä ratkaise päiväkotien ongelmia, jos lain valmistelussa hätiköidään.

Lapsen etu näyttää jäävän puolitiehen uuden varhaiskasvatuslain valmistelussa. Tehy ja Suomen Lastenhoitoalan Liitto ovat tänään lähettäneet kansanedustajille avoimen kirjeen, jossa tuodaan esiin puutteita, joita uusi varhaiskasvatuslaki pitää sisällään.

Liitot ovat huolestuneet siitä, että uusi laki rikkoo toimivan henkilöstörakenteen eikä lopulta edes ratkaise päiväkotien ongelmia. Henkilökuntaa on jo nyt liian vähän suhteessa ryhmäkokoihin: päiväkodeissa on päivittäin tilanteita, joissa lapsiryhmät toimivat lainvastaisella mitoituksella. Tilanne vaikeutuu entisestään, jos uusi varhaiskasvatuslaki menee esitetyn kaltaisena läpi. 

Lakiesitys vähentäisi lastenhoitajien määrää nykyisestä ja lisäisi korkeakoulutettujen lastentarhaopettajien määrää.

- Ei voi olla niin, että toimivaa henkilöstörakennetta rikotaan, jos jo nyt on nähtävissä, että se vaikuttaa päiväkotiarjen sujumiseen. Päiväkodeissa lapsille tulee tarjota aikaa ja aikuisten läsnäoloa. Jos lastenhoitajien määrää vähennetään, kärsijänä ovat lapset, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Tehy ja Suomen Lastenhoitoalan Liitto vaativat, että erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä lastenhoitajien määrään ei saa koskea. Jo tällä hetkellä on tilanne, että lastenhoitajat ovat se ammattiryhmä, joka on koko päivän läsnä ja vastuussa lapsiryhmästä. Lisäksi jo nyt on vaikeuksia saada palkattua päteviä lastentarhanopettajia, joten heidän määränsä lisääminen korostaa ongelmia entisestään.

Sen lisäksi, että lastenhoitajien määrää halutaan vähentää, ei lakiesitys määrittele varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa. Tiedossa ei siis ole, paljonko siihen kuuluu tehtäviä lapsiryhmän ulkopuolella.

Liitot esittävät, että lain valmistelua tulee jatkaa siten, että lapsen etu toteutuu ja kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien välinen työskentely toteutuu saumattomasti ja ilman vastakkainasettelua.

Avoin kirje kansanedustajille