Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tammikuussa

Neuvotteluja kunta-alan ja yksityisen sektorin uusista työehtosopimuksista on käyty marraskuun lopusta alkaen.

Liittokierroksen tärkeimmät neuvottelutavoitteet ovat kaikilla aloilla selkeät palkankorotukset, henkilöstön edustajien aseman parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen. Näiden lisäksi kunta-alalla tavoitellaan lomarahaleikkausten korvaamista ja koulutetun hoitohenkilöstön omaa sopimusta yhdessä SuPerin kanssa. Yksityisellä sektorilla halutaan lisäksi rajoittaa 0-työsopimusten käyttöä ja kehittää palkkausjärjestelmää.

Kuntasektorin neuvotteluja jatketaan tiistaina 9.1.2018. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Yksityisen sektorin sopimusaloilla neuvottelut ovat alkaneet kaikilla muilla sopimusaloilla paitsi Hammates, PlusTerveys ja SEURE. Neuvotteluja jatketaan niin ikään tammikuussa.