Työehtosopimuksista neuvotellaan usealla rintamalla

Neuvotteluja kunta-alan ja yksityisen sektorin uusista työehtosopimuksista käydään parhaillaan. Tahti kiihtyy kuun loppua kohden.

Liittokierroksen tärkeimmät neuvottelutavoitteet ovat kaikilla aloilla selkeät palkankorotukset, henkilöstön edustajien aseman parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen. Näiden lisäksi kunta-alalla tavoitellaan lomarahaleikkausten korvaamista ja koulutetun hoitohenkilöstön omaa sopimusta yhdessä SuPerin kanssa. Yksityisellä sektorilla halutaan lisäksi rajoittaa 0-työsopimusten käyttöä ja kehittää palkkausjärjestelmää.

Kuntasektorin neuvottelut jatkuivat viime viikon tiistaina 9.1., jolloin kunta-alan pääneuvotteluryhmä kokoontui. Tuolloin neuvottelupöydässä olivat esillä muun muassa tekstikysymykset. Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 16.1. jatkamaan neuvotteluja. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka.

Viime viikolla on käyty myös yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja. Yksityisen sosiaalialan pöydässä tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa alalle palkkaohjelma, jolla kurotaan umpeen palkkaeroja KVTESsiin. Lisäksi 0-sopimusten käyttöä halutaan rajata ja parantaa henkilöstön edustajien asemaa.

Niin ikään viime viikkoon mahtuivat hammashoitajien ja suuhygienistien tes-neuvottelut PlusTerveyden kanssa. Neuvotteluissa päätavoitteina ovat paitsi palkankorotukset, myös vuosilomaoikeuden saaminen kuntoon.

Avainta ry:n työehtosopimuksesta neuvoteltiin viime viikolla 8.1. Tuolloin käytiin läpi työnantajan ja työntekijäpuolen tavoitteita. Työntekijäpuolelle tärkein tekstitavoite on palkkausjärjestelmä, joka velvoittaa työnantajan perustelemaan tehtäväkohtaisesta palkasta maksettavat eurot.

YTHS:n työehdoista on neuvoteltu joulukuusta alkaen, ja osapuolet kokoontuivat ma 8.1. täsmentämään tavoitteitaan. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 16.1.

Viime viikolla Yhtyneet Medix Laboratorioissa saavutettiin sovinto työehtoja ja yrityksessä noudatettavaa työehtosopimusta koskeneessa riidassa. Näin maanantaina 15.1. uhannut lakko peruuntui.