Kuva: iStock

Turvallisuuspalkinto paloturvallisuuden edistämisestä ja tapahtumien turvallisuuden varmistamisesta

Niuvanniemen sairaala ja Varsinais-Suomen tapahtumaturvallisuustyöryhmä ovat saaneet vuoden 2019 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon. 

Niuvanniemen sairaala on yhteistyössä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa kouluttanut järjestelmällisesti koko henkilöstönsä erityisesti paloturvallisuudesta.

Sairaalalle on luotu oma, koko henkilökunnalle pakollinen turvakorttikoulutus. Vuosittain järjestettävien 10–15 koulutustilaisuuden myötä myös uudet työntekijät, opiskelijat ja sijaiset saavat koulutuksen.

Varsinais-Suomen tapahtumaturvallisuustyöryhmän toiminta perustuu kokonaisturvallisuuden huomioimiseen. Se ohjaa yleisötilaisuuksien järjestäjiä turvallisen tapahtuman järjestämisessä kokoontumislain ja pelastuslain mukaisesti. Työryhmään kuuluu sairaanhoitopiirin lisäksi edustus Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Työryhmän ansiosta kuluttajaturvallisuus on parantunut suurissa yleisötapahtumissa. Jopa tuhansia ihmisiä keränneiden massatapahtumien kuormittavuus terveydenhuollon ja muiden viranomaisten palveluissa on vähentynyt huomattavasti.

Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Mehiläinen hoivapalvelut, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä SuPer. 

Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi.

Palkinnon voi saada onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä.

Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.