Tehyläisiä luottamusmiehiä on yli 1200. Kuva Stock

Tunnetko vuoden luottamusmiehen – kerro meille

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on valinnut vuoden henkilöstön edustajat usean vuoden ajan. Valinnoilla halutaan korostaa henkilöstön edustajien työn tärkeyttä työelämässä. Vuoden luottamusmies ja vuoden työsuojeluvaltuutettu valitaan vuorovuosin, nyt on luottamusmiehen vuoro. Valinnan tulos julkistetaan syyskuussa.

Tehyläinen, tunnetko sinä kuvaukseen sopivan henkilön? Kerro meille! Ehdotukset tulee toimittaa Tehyyn 15.5. mennessä osoitteeseen jarjestoasiat@tehy.fi

Luottamusmies nauttii oman jäsenkuntansa luottamuksesta työpaikallaan. Hän

 • tahtoo tehdä henkilöstön edustajan vaativaa työtä
 • on tasapuolinen kaikkia kohtaan
 • kuuntelee aktiivisesti jäsenkuntansa näkemyksiä 
 • tiedottaa aktiivisesti työpaikan asioista
 • on esimerkillinen omassa työssään 

Luottamusmies toimii tavoitteellisesti. Hän on

 • saavuttanut jäsenistönsä ja koko organisaation tulevaisuuden kannalta hyviä neuvottelutuloksia luottamusmiehen tehtäväkentän eri osa-alueilla (TES/VES-asioissa, YT-menettelyssä, työyhteisön toiminnan kehittämisessä ja ongelmien selvittämisessä sekä tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä)
 • panostanut laaja-alaisesti yhteistyösuhteiden kehittämiseen eri tahojen kanssa
 • panostanut tiedonhankintaan, tiedottamiseen, henkilöstön motivointiin ja koulutukseen

Luottamusmies on oman alansa ammattilainen ja asiantuntija luottamustehtävässä. Hänellä on 

 • aktiivinen ote työhön
 • hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • kyky hallita suuria kokonaisuuksia 
 • kyky keskittyä olennaiseen
 • kyky hallita muuttuvaa toimintaympäristöä

Kirjallisen esityksen sisältö

 • Esitetyn henkilön nimi 
 • Esitetyn henkilön työpaikka ja edustettavan henkilöstön määrä. Lisäksi lyhyt kuvaus työpaikan tilanteesta, esimerkiksi muutoksista, yhteistoimintakulttuurista yms.
 • Esitetyn henkilön kokemus luottamusmiehenä
 • Mahdollisimman kattava ja kuvaileva perustelu siitä, miksi esitetty henkilö olisi sopiva vuoden STTKlaiseksi luottamusmieheksi: 
  • kuvaus henkilön osaamisesta, aktiivisuudesta ja ominaisuuksista luottamusmiehenä
  • kuvaus henkilön ja työnantajapuolen yhteistoiminnasta 
  • kuvaus henkilön erityissaavutuksista luottamusmiehenä (esimerkein)
  • kuvaus esitetystä henkilöstä ihmisenä 
 • Esityksen tehnyt liitto, yhdistys tai ammattiosasto
 • Yhteyshenkilö, hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.