Kuva: iStock

Tunnetko palkanlisät?

Peruspalkan päälle maksetaan usein erillistä korvausta eli lisiä. Näitä maksetaan sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin tai öisin tehdystä työstä.

Sunnuntaina ja arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan sadalla prosentilla (100%) korotettu palkka.

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee työehtosopimuksen mukaan.

Esimerkkejä

  • Iltatyöstä maksettava korvaus on yleensä 15 % tuntipalkasta. Sitä maksetaan klo 18.00–22.00 väliseltä ajalta.
  • Yötyöllä tarkoitetaan usein klo 22.00–07.00 tehtyä työtä. Siitä maksettava korvaus on 30–45 %  tuntipalkasta.
  • Arkilauantaina tehdystä työstä maksettava korvaus on yleensä 20 % tuntipalkasta. Sitä maksetaan yleensä klo 06.00–18.00 väliseltä ajalta.

Työehtosopimuksesta löytyy tarkemmat määräykset, voidaanko korvaus vaihtaa työnantajan ja työntekijän sopimuksesta myös vapaaksi. Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, on työntekijällä oikeus saada ainoastaan työaikalakiin perustuva sunnuntaityöstä maksettava korvaus.

Kaikissa hoitoalan työehtosopimuksissa on kokemuslisä tai jonkin muun niminen lisä, jota maksetaan työntekijälle kertyneen työkokemuksen perustella. Lisän suuruus ja se, kuinka monta työvuotta kokemuslisien saaminen edellyttää, vaihtelevat työehtosopimuksittain.

Lisätietoa palkanlisistä saat Tehyn Työelämäoppaasta.

Työehtosopimukset löytyvät täältä.