Kuva: IStock

Terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat tekoälyyn positiivisesti

Terveydenhuollon ammattilaiset uskovat, että tekoäly pelastaa rutiinitöiltä ja vapauttaa aikaa potilaan kohtaamiselle.

Tehyn ja Lääkäriliiton jäsenille tehty kyselytutkimus kertoo, miten alan ammattilaiset suhtautuvat tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. Suurin osa tuntee tekoälyn käsitteenä ja tietää esimerkkejä sen hyödyntämisestä terveydenhuollossa.  Vastaajat uskovat, että tekoäly helpottaa hoitopäätösten tekoa ja nopeuttaa hoitoprosesseja. Toisaalta pelko tekoälyn aiheuttamista virhediagnooseista nousee esiin.

Vastaajien mukaan tekoäly voi parhaimmillaan ”pelastaa” terveydenhuollon ammattilaiset rutiinitehtäviltä. Tekoäly halutaankin valjastaa käyttöön siten, että ammattilaisille jää enemmän aikaa potilaiden kohtaamiselle. Vastaajat eivät koe tekoälyn uhkaavan terveydenhuollon ammattilaisten työllistymistä lähitulevaisuudessa, mutta sen nähdään tuovan muutoksia työn sisältöön ja toimenkuviin.

- Tekoäly on sosiaali- ja terveysalalle ilman muuta mahdollisuus. Se vapauttaa aikaa esimerkiksi raskaista rutiinitehtävistä potilastyöhön ja inhimilliseen vuorovaikutukseen. Tekoälyn hyödyntämisessä on kuitenkin tärkeä muistaa myös terveydenhuollon työtä ohjaavat ammattieettiset periaatteet. Eettistä keskustelua tekoälystä terveydenhuollossa ei ole vielä mielestäni käyty riittävästi ja sitä toivoisin lisää, toteaa johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Lähde: Tekoäly terveydenhuollossa -tiedote

Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä tekoälystä. Kyselytutkimukseen vastasi 424 Tehyn ja Lääkäriliiton jäsentä, ja sen toteutti Kantar TNS ajalla 28.5.-24.6.2018.