Kuva Annika Rauhala

Terveydenhuollon ammattilaisen tekemä jalkojenhoito jatkossa arvolisäveroton palvelu

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen mukaan terveydenhuollon ammattilaisen antama jalkojenhoito on arvonlisäveroton palvelu. Arvonlisäverottomuus ei edellytä lääkärin määräystä tai lähetettä.

Päätös muutti verotuskäytäntöä ja sitä soveleltaan takautuvasti. Jatkossa seuraavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden antama jalkojenhoito on arvonlisäverotonta:

  • jalkaterapeutti
  • jalkojenhoitaja
  • jalkojenhoidon koulutusohjelman tai osaamisalan opinnot suorittanut lähihoitaja
  • sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö (esimerkiksi apuhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja tai sairaanhoitaja).

Jalkojenhoitopalvelun myyjä voi oikaista aiheettomasti suorittamansa arvonlisäveron antamalla korvaavan arvonlisäveroilmoituksen kullekin korjattavalle verokaudelle.

Verottajan ohjeen mukaan korvaavaa veroilmoitusta annettaessa on huomioitava, että

  • Arvonlisäverottomaan jalkojenhoitopalveluun kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. Myynnistä suoritettavaa arvonlisäveroa oikaistaessa on samalla oikaistava myös tähän myyntiin kohdistuva aiheettomasti vähennetty arvonlisävero.
  • Kun jalkojenhoitopalvelu on myyty kunnalle, arvonlisäverollinen lasku tulee oikaista antamalle kunnalle uusi arvonlisäveroton lasku. Uudessa laskussa tulee olla viittaus alkuperäiseen laskuun.

Lisätietoa oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ilmoitettujen tietojen korjaamisesta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2017:29