kuva: iStock

Tehyn mielestä opiskelijaohjaukseen käytettävät rahat on korvamerkittävä

Tehy on antanut lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin tehtävästä muutoksesta, joka koskee opiskelijoiden työelämäharjoittelua. 

Muutoksessa esitetään, että jatkossa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen harjoitteluista aiheutuvat kustannukset sisältyisivät maakuntien palveluntuottajille maksettavaan kokonaisrahoitukseen.

Tehyn mielestä ehdotus on hyvä, sillä se selkiyttäisi sosiaali- ja terveysalan ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen opiskelijaohjauksen korvausmenettelyä. Tällä hetkellä käytäntö on kirjava oppilaitosten ja korkeakoulujen välillä.

Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti toivoo, että opiskelijaohjaukseen tarkoitettu korvaus korvamerkittäisiin niin, että palveluntuottajan olisi kohdennettava raha opiskelijan ohjauksesta aiheutuviin kustannuksiin, mm. ohjaajien täydennyskoulutuksiin, ohjaajapalkkioihin tai opiskelijan suojavaatteisiin.

-  Ilman korvamerkintää on vaarana, että rahaa ei käytetä opiskelijan ohjaukseen ja se valuu muihin kuluihin. Toinen vaihtoehto on, että opiskelijan ohjaukseen tulisi rahoitus valtionosuusrahoituksena kuten lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksessa.

Tehyssä ollaan myös huolissaan harjoittelupaikkojen riittävyydestä. Tämän vuoksi Tehy kannattaa sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat ottaisivat tarpeeksi opiskelijoita harjoittelijoiksi.

- Sosiaali- ja terveysalan opiskelijamäärät ovat suuria, esimerkiksi vuonna 2015 aloitti yli 30 000 opiskelijaa opiskelunsa ammatillisen ja ammattikorkeakoulun perustutkinnoissa.

Liitetiedostot: 
10.10.2018 Tehyn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ehdotettavasta muutoksesta

10.10.2018 Tehyn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ehdotettavasta muutoksesta