kuva: Kaisa Siren

Tehyltä kanne työtuomioistuimeen työnantajan asettamasta vuoronvaihtokiellosta 26.9. – 28.9.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on ohjeistanut esimiehiä siitä, etteivät työntekijät saa vaihtaa keskenään työvuoroja 26.9. – 28.9. Kyseiselle ajalle Tehy on julistanut jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Tehy pitää työnantajan toimintaa laittomana ja on nostanut kanteen asiasta tänään työtuomioistuimeen.

Tehyn näkemyksen mukaan työnantajan kiellolle ei ole asiallista perustetta ja se on työnantajan painostustoimenpide työntekijöitä kohtaan. Työntekijöiden aloitteesta tehtävät vuoronvaihdot edellyttävät aina työnantajan suostumusta ja ne harkitaan tapauskohtaisesti.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla Tehy samoin kuin useat muut ammattijärjestöt vastustavat jyrkästi hallituksen esitystä keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Esitys asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkä kokoisen työnantajan palveluksessa he ovat. 

Työnantajan taholta tehdyn vuoronvaihtokiellon tarkoituksena on selkeästi painostaa työntekijöitä ja vesittää työntekijöiden laillinen työtaistelutoimenpide.

Tehyn tiedote ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta:

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-julistaa-ylityo-ja-vuoronvaihtokiellon-alkaen-2692018

Lisätietoja:

Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen (p. 040 5000 430) tai Tehyn lakimies Matias Nyman (p. 0400 463 744)