Työehtosopimuksista neuvotellaan usealla rintamalla.

Tehyläinen, palkastasi ja työehdoistasi neuvotellaan nyt

Neuvotteluja uusista työehtosopimuksista on jatkettu tiiviisti viime viikolla kaikilla sektoreilla.

Kunta-ala

Kunta-alan neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien. Neuvottelijat tapasivat toisensa viime viikon tiistaina 16.1. KVTES-ryhmä jatkoi tekstien osalta 19.1. Neuvotteluissa on käsitelty mm. palkkaohjelmaa, lomarahaleikkausten kompensointia ja tekstitavoitteita. Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 24.1.

Kunta-alan sopimukset ovat voimassa tammikuun loppuun saakka. Sen jälkeen alkaa niin sanottu sopimukseton aika. Se tarkoittaa sitä, että työrauhavelvoite ei enää ole voimassa ja järjestölliset toimenpiteet ovat mahdollisia.

Yksityinen sektori

Isoimpia yksityissektorin sopimuksia ovat Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus ja Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehdoista neuvoteltiin viime keskiviikkona, Terveyspalvelualan sopimuksesta neuvoteltiin torstaina 18.1. Myös pienemmissä yksityisen sektorin pöydissä on käyty tiiviisti neuvotteluja.

Seuren tuntipalkkaisia koskevan työehtosopimuksen neuvottelut käynnistettiin maanantaina 15.1. Neuvottelussa käytiin työnantaja- ja työntekijäpuolen tavoitteita läpi. Neuvottelut jatkuivat viikonloppuna.

AVAINTES-neuvotteluissa 15.1. käsiteltiin työntekijäpuolen tavoitetta palkkausjärjestelmän muuttamiseksi siten, että työnantajan olisi eroteltava tehtäväkohtaisen palkan suuruus. Neuvottelut jatkuivat viikonloppuna.

PlusTerveyden työehtosopimuksesta neuvotteluja jatkettiin tiistaina 16.1. Osapuolten kannat ovat vielä kaukana toisistaan.

Työterveyslaitoksen yrityskohtaisen työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat tiistaina 16.1. Hyvässä hengessä neuvoteltiin palkkauksesta ja työhyvinvoinnin lisäämisestä. Neuvotteluja jatkettiin tänään.

YTHS:n työehdoista on neuvoteltu joulukuusta alkaen, neuvottelut jatkuivat tänään. 

Ensihoitopalvelualan tes-pöydässä käytiin tänään läpi sekä Tehyn että työnantajapuolen tavoitteita. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 26.1.

Tärkeimmät tavoitteet kaikilla aloilla

Tärkeimmät neuvottelutavoitteet kaikilla aloilla ovat selkeät palkankorotukset, henkilöstön edustajien aseman parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen.

Näiden lisäksi kunta-alalla tavoitellaan lomarahaleikkausten korvaamista ja koulutetun hoitohenkilöstön omaa sopimusta yhdessä SuPerin kanssa. Oman sopimuksen avulla voitaisiin nykyistä paremmin kehittää hoitohenkilöstön palkkausta ja työaikoja sekä parantaa työoloja.

Yksityisellä sektorilla halutaan lisäksi rajoittaa 0-työsopimusten käyttöä ja kehittää palkkausjärjestelmää.

Jäsentiedot kuntoon

Tehy tiedottaa neuvottelujen etenemisestä jäsenille muun muassa uutiskirjein, joten sähköpostiosoite kannattaa olla omissa tiedoissa ajan tasalla. Myös muut tiedot, kuten puhelinnumero on hyvä olla jäsenrekisterissä. Jäsentietojasi pääset muokkaamaan Tehyn nettisivuilla sekä Tehy-sovelluksessa.

Seuraa neuvotteluja netissä

Tehyn verkkosivuilta löydät uutiset ja mediatiedotteet koostettuna osoitteesta www.tehy.fi/palkatkuntoon. Sivuille lisätään neuvottelujen edetessä myös useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja muuta tukimateriaalia.

Parhaiten pysyt perillä neuvottelujen etenemisestä seuraamalla Tehyn kanavia sosiaalisessa mediassa. Twitterissä pysyt kärryillä hastagilla #palkatkuntoon

Tehyn puheenjohtaja kommentoi paljon neuvottelutilannetta omilla kanavillaan, niitä kannattaa seurata. Facebook: @tehynmilla, Twitter: @millaryt

Tehy somessa, Facebook: @tehy.fi, Twitter: @tehy_ry

Tehy-lehti, Facebook @tehylehti, Twitter: @tehylehti