Kuva: IStock

Tehyläinen, osallistu terveiden työtilojen kehittämiseen

Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Verkossa voit nyt osallistua terveiden työtilojen toteutukseen.

Mitkä tekijät heikentävät sinun työtilasi terveyttä ja miten tervehdyttäminen tapahtuu? Verkkoaivoriihessä pääset ideoimaan tervettä työtilaa, kertomaan omat kokemuksesi aiheesta ja arvioimaan muiden osallistujien vastauksia. Osallistuminen tapahtuu nimettömänä. 

- Kannustan kaikkia osallistumaan verkkopohjaiseen aivoriiheen, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä. Vastausten avulla saadaan luotua toimenpidekokonaisuuksia terveiden työtilojen toteuttamiseksi. 

Linkki kyselyyn:  https://www.strategysignals.com/[email protected]&tila  

Terveet tilat 2028 on Valtioneuvoston käynnistämä ohjelma. Tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.