Tehyn oikeusapu starttaa tammikuussa.

Tehy vahvistaa jäsenten oikeudellista edunvalvontaa

Tehy saa vuosittain ratkottavaksi satoja erimielisyyksiä, jotka liittyvät jäsenten työsuhteisiin. Vuodenvaihteessa tehyläisten oikeudellinen edunvalvonta paranee. Tehyn omat juristit alkavat hoitaa oikeudenkäyntejä, joiden kuluista Tehy myös vastaa itse.

Jos työpaikalla tai työsuhteessa syntyy ongelmia, perusperiaate on, että niistä neuvotellaan ja ratkaisu pyritään löytämään paikallisesti. Joskus asiaan ei kuitenkaan saada ratkaisua neuvottelemalla, vaan sitä on haettava tuomioistuimesta.

Vuodenvaihteessa tehyläisten oikeusturva paranee, sillä 1.1.2019 lähtien Tehyn omat juristit hoitavat jäsenten työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit. Tehy myös vastaa oikeudenkäyntikuluista.

- Jäsenten edunvalvonta- ja oikeustapausten hoitaminen paranee huomattavasti, kun he saavat työoikeuteen sekä sosiaali- ja terveysalan erityiskysymyksiin erikoistuneen juristin hoitamaan asiaansa. Oma ammattiliitto kantaa myös riskin oikeudenkäyntikuluista, linjaa oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.

Tehy antaa oikeusapua riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen jäsenten omaan työ- tai virkasuhteeseen, ammatinharjoittamiseen, opiskeluun tai työharjoitteluun Suomessa, oikeusapuohjeen mukaisesti.

- Tehyn oikeusapu on merkittävä jäsenetu. Kun se myönnetään, se kattaa asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, ilman omavastuuosuutta ja taloudellista riskiä, jos juttu hävitään.

Oikeusavun myöntämistä edeltää harkinta, se ei ole automaatti. Päätös oikeusavusta tehdään Tehyn hallituksen linjaamien ohjeiden mukaan sen jälkeen, kun erimielisyyteen on ensin haettu ratkaisua paikallisesti ja liittotasolla. Päätöksen tekee Tehyn oikeuspalvelujen päällikkö, lakimiesten ja edunvalvonnan asiantuntijoiden avustuksella.

Jäsenten oikeudenkäynnit hoidetaan nykyisen oikeusturvavakuutuksen turvin vuodenvaihteeseen saakka, jolloin se päättyy. Erimielisyysasiat, jotka ovat alkaneet ennen 1.1.2019, hoidetaan kuitenkin loppuun oikeusturvavakuutuksen perusteella. Vaikka oikeusturvavakuutus päättyy vuodenvaihteessa, Tehyn jäsenilleen ottamat muut vakuutukset säilyvät ennallaan, kuten vastuuvakuutukset ja opiskelijoiden tapaturmavakuutus.

Kommentit

Käyttäjän Pirjo Pekkola kuva

Hei, hauan tarkentaa vielä tätä "Erimielisyysasiat, jotka ovat alkaneet ennen 1.1.2019, hoidetaan kuitenkin loppuun oikeusturvavakuutuksen perusteella".   Tarkoittaako erimielisyysasiat tässä   myös mahdollisia, täysin  uusia oikeusjuttuja v. 2019 puolella, joiden tausta on  v. 2018 tai aiemmin tapahtuneessa?  Vai onko otsakkeen erimielisyysasia kyseessä vasta sitten, kun mahdolliseen ongelmaan  ei ole saatu neuvoteltua työnanatajan kanssa ratkaisua ja asiasta on tehty erimielisyysmuistio yhdessä työnantajan kanssa tai jopa jo päätetty viedä oikeuteen.

"Kaava yksinkertaisttetuna": ennen 1.1.2019 tapahtunut ja ennen 1.1.2019 erimieisyysmuistio työnantajan kanssa kirjattu, mutta päätös oikeuteen viemisestä vasta 1.1.2019 jälkeen  - oikeusturvavakuutus vai Tehyn lakimies?

Ennen 1.1.2019 tapahtunut, mutta  työnantajan kanssa tuloksettomiksi jääneet neuvottelut vieneet aikaa,  erimielisyysmuistio työnantajan kanssa kirjattu vasta 1.1.2019 jälkeen, päätös oikeuteen viemisestä siis myös 1.1.2019 jälkeen - oikeusturvavakuutus vai Tehyn lakimies?

Samaa toisin sanottuna: Ennen 1.1.2019 päätös asian  viemisestä oikeuteen  tehty, mutta käräjillä  tai hovioikeudessa oikeudenkäynti vasta v. 2019 puolella tai myöhemmin - oikeusturvavakuutus?

terv. Pirjo Pekkola, TSN-lm, 

 

Käyttäjän Jan-Olof Eriksson kuva

Hei! Kysyin tätä meidän lakimieheltä, Matias Nymanilta, hän sanoi näin:

"Ratkaisevaa on vakuutuksen ehtojen mukaisen vakuutustapahtuman syntyminen. Vakuutustapahtuma riita-asiassa on yksilöityjen vaatimusten kiistäminen ja rikosasiassa syytteen nostaminen. Jos nämä ovat tapahtuneet vuoden 2018 puolella, asiat ovat vielä oikeusturvavakuutuksen piirissä. 

Asioissa, joissa on tehty erimielisyysmuistio on yleensä kysymys työehtosopimuksen tulkintariidoista. Nämä asiat kuuluvat työtuomioistuimeen ja on tähänkin asti hoidettu Tehyn tai TSN:n riskillä. Merkitystä ei siis ole, milloin erimielisyysmuistio on tehty. Oikeusturvavakuutus koskee käräjä- ja hallinto-oikeuksissa käsiteltäviä riita- ja rikosasioita."