kuva: iStock

Tehy: Sosiaali- ja terveydenhuollosta ei voi enää vähentää yhtään osastonhoitajaa tai apulaisosastonhoitajaa

Sote-uudistus ei onnistu käytännössä ilman hoitotyön johtajia. Erityisesti lähiesimiesten kuten osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien työ on todella tärkeä niin potilaiden hoidolle kuin henkilöstön työhyvinvoinnille ja jaksamiselle.

Hyvällä johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys mm. henkilöstön hyvinvointiin, alalla pysymiseen, hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen.

- Sosiaali- ja terveydenhuollosta ei voi vähentää yhtään osastonhoitajaa tai apulaisosastonhoitajaa, sillä he huolehtivat hoidon hyvästä laadusta, oikein kohdennetuista ja riittävistä resursseista, sanoo Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää.

Tehy vaatii hoitotyön johtajia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kaikille johtamisen tasoille. Tehy edellyttää, että tulevissa sote-rakenteissa on oltava hoitotyön johtajia, joilla on taloudellista vastuuta ja toimivaltaa ohjata resursseja.

- Hoitotyön johtajat haluaisivat tukea henkilöstöä enemmän, mutta siihenkään ei ole riittävästi aikaa.

Tehy selvitti äskettäin hoitotyön johtajien työn sisältöä ja ajankäyttöä sekä sitä, mihin hoitotyön johtajat haluaisivat käyttää enemmän aikaa. Lisäksi selvitettiin hoitotyön johtajien työssä jaksamista. Kyselyn toteutti Aula Research.

Eniten hoitotyön johtajia kuormittaa ajanpuute ja kokemus jatkuvasta kiireestä. Jatkuvista muutoksista johtuva epävarmuus kuormittaa myös paljon.

Peräti 45 % kyselyyn vastanneista totesi, että hoitotyön johtajia on vähennetty.

Kyselyyn vastasi yhteensä 987 hoitotyön johtajaa ja esimiestä. Vastaajista 82 % kertoi työskentelevänsä julkisella sektorilla, 13 % yksityisellä sektorilla ja 5 % kolmannella sektorilla.

Tänään ja huomenna pidettään Helsingissä johtamisen ja esimiestyön päivät, jossa on koolla yli 200 tehyläistä hoitotyön johtajaa, mm. osastonhoitajia ja ylihoitajia.

 

Tiedote Aula Researchin tutkimustuloksista:

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-selvitti-hoitotyon-johtajien-tyooloja-ja-jaksamista