Kuva: J. Lifländer

Tehy-Pulssi selvitti: Yt-neuvottelut ahdistavat tehyläisiä

Yt-neuvottelut vaikuttavat tehyläisten työhyvinvointiin. Ne lisäävät hätää toimeentulosta, pelkoa työpaikan menetyksestä ja huolta potilasturvallisuudesta. Tätä mieltä oli yli 60 prosenttia Tehyn kyselyyn vastanneista.   

Yhteistoimintaneuvotteluja oli vuoden 2019 aikana käyty työpaikoilla, joilla noin 36 prosentin vastaajista työskenteli. Neuvotteluilla tavoiteltiin säästöjä. Noin kolmannes kaikista vastaajista koki yt-neuvottelut uhaksi työtehtävälleen siitä riippumatta, oliko työpaikalla ylipäätään käyty yt-neuvotteluja.  

Kysyimme tehyläisiltä, mikä heitä yt-neuvotteluissa huolestuttaa. Noin neljännes vastaajista murehti eniten toimeentuloa. Viidennes oli huolissaan työpaikan menetyksestä tai potilasturvallisuuden vaarantumisesta.  

Myös alan vetovoiman heikkeneminen sekä omaan ja työkavereiden jaksaminen mietityttivät. Jotkin vastaajat kertoivat jatkuvasta muutoksesta ja työehtojen heikkenemisestä.   

Kysely oli käynnissä 2.-9.12.2019 ja siihen vastasi yhteensä 2085 tehyläistä. Vastaukset kerättiin Tehyn mobiilisovelluksen kautta. Sovellusta käyttää tällä hetkellä ~13 000 tehyläistä.

Tehy-Pulssi 

Tehyn mobiilisovelluksessa on kyselytyökalu, jonka nimi on Tehy-Pulssi. Sen kautta kysymme tehyläisiltä kantaa ajankohtaisiin asioihin. Vastauksia hyödynnetään Tehyn toiminnassa.

Tähän ensimmäiseen kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme 150 € lahjakortin Color4care-verkkokauppaan. Lahjakortin voitti Sirkka Piippo Pyhännästä.

Lisätietoja Tehyn mobiilisovelluksesta www.tehy.fi/mobiilisovellus 

 

Kommentit

Käyttäjän Jan-Olof Eriksson kuva

Sen voisi vielä mainita, että sovelluksesta löytyi bugi kyselyn aikana. Osa vastaajista oli voinut vastata moneen kertaan. Käyttäjät kuitenkin tunnistettiin, joten tuplavastaukset saatiin suodatettua pois ja tuloksista luotettettava. Kiitos kaikille asiasta raportoineille 🙂

- verkkotiedottaja Jan-Olof