Tehy mukana Sotelainen-kampanjassa

Työterveyslaitos on käynnistänyt Sotelainen-kampanjan, jonka tarkoituksena on tukea sote-työntekijöitä muutoksessa. Kampanjan tavoitteina on korostaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa ja nostaa esiin henkilöstön näkökulmaa. Tavoitteena on nostaa sotelaisten työn arvostusta ja lisätä ammattiylpeyttä.

Kampanja näkyy verkossa, jossa seurataan seitsemän sotelaisen tarinaa uudistuksen aikana. Miten sote-uudistus vaikuttaa työhön ja työyhteisöön?

Myös sotelaisten asiakkaat – eli me kaikki – voimme osallistua kampanjaan.  Sotelainen.fi-nettisivuilla voi kertoa omat hyvät kokemukset sote-palveluista, esimerkiksi käynnistä terveyskeskuksessa tai sairaalassa.  Kansalaiset voivat kiittää sotelaisia ja näin lisätä sote-ammattilaisten ammattiylpeyttä.

Tehyn lisäksi kampanjassa ovat mukana Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Suomen Bioanalyytikkoliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto,  Suomen Hammaslääkäriliitto, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Suomen Sairaanhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Akavan TerVe-verkosto, Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto.