Tehy kolmanneksi tunnetuin ammattiliitto

Tehy on tunnetuimpia ja arvostetuimpia ammattiliittoja Suomessa, selviää Taloustutkimuksen tekemästä ammattiliittojen mielikuvavertailusta.

Taloustutkimus selvitti suomalaisten mielikuvia 22 ammattiliitosta Suomessa. Tehy sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle tunnettuudessa ja oli kouluarvosanalla mitattuna kuudenneksi arvostetuin ammattiliitto. Myös mielikuvilla mitattuna Tehy oli yksi johtavista ammattiliitoista, vaikka mielikuvatekijöissä on havaittavissa laskua yleisesti kaikkien ammattiliittojen osalta.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan liittoja yhdeksän eri mielikuvatekijän perusteella. Tehy on onnistunut erityisen hyvin yhteiskunnallisessa vastuunottokyvyssä, jossa Tehy on toiseksi paras. Lisäksi Tehy on kärjessä myös alan työpaikkojen turvaamisessa, sijalla kolme. Työaikojen ja -olojen sekä palkkaetujen valvonnassa ja työehtosopimusten neuvottelemisessa Tehy ei ole vastaajien mielestä onnistunut yhtä hyvin suhteessa muihin tutkimuksessa mukana olleisiin liittoihin, mutta niissäkin mielikuvat ovat myönteisiä.

Alla on listattuna kaikki mielikuvatekijät ja Tehyn sijoittuminen 22 liiton joukossa:

  • palkkaetujen valvonta: sijoitus 9.
  • työaikojen ja -olojen valvonta: sijoitus 11.
  • alan työpaikkojen turvaaminen: sijoitus 3.
  • tasapuolisuus kaikkien jäsenten asioiden ajamisessa: sijoitus 6.
  • johdon kyvykkyys: sijoitus 6.
  • liiton yhteiskunnallinen vastuunottokyky: sijoitus 2.
  • tulevaisuuden näkymät: sijoitus 5.
  • kyvykkyys neuvotella työ- ja virkaehtosopimuksia: sijoitus 9.
  • liiton jäsenedut ja palvelut: sijoitus 6.

Ammattiliittojen yleinen arvostus ja niihin liittyvät mielikuvat ovat laskusuunnassa edelleen, kuten aiempinakin vuosina. Kaikkien ammattiliittojen saamien kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 7,08. Kahtena aiempana tutkimusvuonna arvosanat olivat 7,12 (v. 2017) ja 7,28 (v. 2015). Ammattiliittojen jäsenistä kuitenkin 86 % aikoo pysyä liiton jäsenenä jatkossakin.

Suomalaisten mielestä ammattiliitot pääsevät parhaisiin tuloksiin yhteistyöllä ja neuvotteluteitse sekä olemalla näkyvillä mediassa. Lakoilla, mielenilmauksilla tai hakusaarroilla päästään vastaajien mukaan vain välttäviin tai heikkoihin tuloksiin.

Taloustutkimus teetti ammattiliittojen mielikuvatutkimuksen osana Suomi Tänään 1/2019 -tutkimusta. Kyselyyn vastasi 2817 mannersuomalaista helmi-maaliskuun aikana. Vastaajat olivat iältään 15-79-vuotiaita.